2023-08-25

Cảm biến ndir Methane Cách Mạng phát hiện khí

Cảm biến metan ndir, một cảm biến metan hồng ngoại không phân tán ngắn, hoạt động như một người bảo vệ chống lại các mối nguy hiểm khí tiềm ẩn. Bằng cách sử dụng các nguyên tắc hấp thụ hồng ngoại, cảm biến này đo nồng độ khí metan trong không khí. Độ chính xác vô song của nó làm cho nó trở thành một công cụ không thể thiếu để phát hiện một lượng nhỏ mêtan, giảm thiểu Rủi Ro và cho phép phản ứng nhanh chóng.