2023-08-18

Mô-đun zrt510 là sự tiến bộ trong công nghệ cảm biến chất lạnh

Mô-đun zrt510 đại diện cho một tiến bộ đáng kể trong công nghệ cảm biến môi chất lạnh. Sử dụng nguyên lý ndir, nó cung cấp sự phát hiện chính xác và đáng tin cậy của chất làm lạnh. Tính chọn lọc của nó đảm bảo rằng chỉ có chất làm lạnh mục tiêu được phát hiện, loại bỏ các chỉ số sai và tăng cường độ chính xác của các phép đo. Ngoài ra, sự độc lập của Mô đun với mức oxy làm cho nó phù hợp với nhiều môi trường và ứng dụng khác nhau.