Cảm biến co điện hóa me2-co-ф14 × 50-c

Keywords:

Tiêu thụ thấp, độ chính xác cao, độ nhạy cao, phạm vi tuyến tính rộng, khả năng chống nhiễu tốt, khả năng lặp lại và ổn định tuyệt vời

Product Description