Cảm biến MP-4 Methane bán dẫn phẳng

Keywords:

Tiêu thụ thấp hơn, kích thước nhỏ, phản ứng nhanh và tiếp tục, độ nhạy cao nhất, độ ổn định tuyệt vời và tuổi thọ cao, mạch dễ dàng và đầu ra tín hiệu lớn, độ chọn lọc tuyệt vời

Product Description